نامه از کارگذاری مهام خارجه خراسان به حسین آقا ملک پیرامون مذاکره با رئیس طایفه بربری در ۱۳۳۳ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه از وزارت امور خارجه ، کارگذاری مهام خارجه خراسان و سیستان به حسین آقا ملک پیرامون مسئله مزرعه النگ علی واقعه در پساکوه که هشت ایاق آن متعلق به مستخدمین دواخانه روس است در شعبان ۱۳۳۳ق.
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۶۰۸
پدید آورندگان : کارگزاری مهام خارجه خراسان و سیستان (پدیدآور)
موضوع اثر : رسیدکی به املاک مزرعه النگ علی
تاریخ خلق : ۱۸ شعبان ۱۳۳۳ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان