نامه به محکمه استیناف در خصوص اجبار مدعی علیه به حضور در محضر شرعی در جمادی الاول ۱۳۲۸. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه احتمالا حسین آقا ملک به رئیس محکمه استیناف در خصوص اجبار مدعی علیه به حضور در محضر شرعی که مدعی تعیین کرده است و پاسخ ریاست کل استیناف در جمادی الاول ۱۳۲۸.
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۶۱۵
پدید آورندگان : حسین آقا ملک (پدیدآور) ریاست کل استیناف مملکت خراسان و سیستان (پدیدآور) علیمحمد مخبرالدوله (پدیدآور)
موضوع اثر : پاسخ به اجبار حضوردر محضر شرعی مدعی علیه
تاریخ خلق : ۱۶ جمادی‌الاول ۱۳۲۸ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان