پیش نویس تلگراف علمای ارض اقدس به وزارت عدلیه پیرامون احکام شرعی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

دوبرگ پیش نویس تلگراف علمای ارض اقدس به وزارت عدلیه پیرامون عدم پاسخ مساعد به تلگرافات، مخالفت با احکام شرعی و یک برگ پیش نویس تلگراف نجفی و علی راجع به صلح نامه معین السادات
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۶۲۰
پدید آورندگان : صدرالدین الموسوی الحائری و دیگران (پدیدآور)
موضوع اثر : قانون جزای عرفی/ صلح نامه معین السادات
رنگ : نخودی، کرم
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان