تلگرافهائی پیرامون حوالجات و اقساط مالیات به ملک التجار و شهاب الملک قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تلگرافهای تقی از مشهد و نیشابور و والی از سبزوار به حاجی ملک التجار پیرامون حوالجات و اقساط مالیات و تلگراف اسداله از سبزوار به شهاب الملک پیرامون تاخیر قسط مالیات ملک التجار در سال ؟ ۱۳۱.
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۶۲۲
موضوع اثر : اقساط و حوالجات مالیات
تاریخ خلق : ۶ محرم ۱۳۱ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان