تلگراف به ملک التجار پیرامون رتق و فتق حسابها قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تلگراف به حاجی ملک التجار پیرامون رتق و فتق حسابهای دو ساله ، رقعه رسمی بانک استقراضی درخصوص توقیف دفاتر آقا جان اف و مطالبات بانک در ؟ ۱۳۱.
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۶۲۳
موضوع اثر : رتق و فتق حسابها/ بانک استقراضی
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان