تلگراف از طهران به ایالت کبری خراسان درخصوص تظلم خواهی حاجی حسین آقا در شعبان ۱۳۲۷. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تلگراف از طهران به ایالت کبری خراسان درخصوص تظلم خواهی حاجی حسین آقا از معاون التجار و حاجی عبدالرحیم و درخواست رسیدگی در ۵ شعبان ۱۳۲۷.
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۶۴۳
پدید آورندگان : وزیر جنگ (پدیدآور)
موضوع اثر : رسیدگی به تظلم
تاریخ خلق : ۵ شعبان ۱۳۲۷ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان