نامه ملک التجار پیرامون اجبار وی در خریدن املاک رکن الدوله در خراسان قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه محمدکاظم ملک التجار پیرامون اجبار وی در خریدن املاک رکن الدوله در خراسان برای تحصیل اطمینان وی از این خرید و قضیه مالیات و تسعیر.
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۶۴۷
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (پدیدآور)
موضوع اثر : خرید املاک رکن الدوله
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان