نامه کارگزار ملک التجار پیرامون گزارش غله، کاروانسرا و امور مالی املاک خراسان قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه کارگزار و مباشر ملک التجار پیرامون گزارش مفصل املاک خراسان در موضوعات مانند فروش غله، خرابی غله، حوالجات مالیاتی و قبوض مواجب و مستمری و مالیات و سرشماری و خانه داری و کرایه کاروانسرا و تحویل و تهیه صورت اجناس مهمانخانه در ۱۱ جمادی الاول و ۴ جمادی الثانی احتمالا ۱۳۴۰.
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۶۴۸
موضوع اثر : گزارش املاک/ سرکشی با املاک/ مالیات
تاریخ خلق : ربیع‌الاول ۱۳۴۰ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : عریضه, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان