نامه ای در مورد تصدیق دستخط معین السادات در قضیه صلح نامه با ملک التجار قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه ای از جواد در مورد تصدیق دستخط معین السادات در قضیه صلح نامه با ملک التجار و تصدیق خط معین السادات توسط مؤتمن الممالک / یک برگ یادداشت مبنی بر دریافت رسید لایحه اعتراضیه معین السادات
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۶۵۱
پدید آورندگان : دفتر ابتدائی، جواد (پدیدآور)
موضوع اثر : تصدیق خط معین السادات
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : مصالحه نامه, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان