نامه و گزارشی از دعوای بین سادات حسینی و رضوی در کنه بست قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه و گزارشی از دعوای بین رعایای کنه بست و بحث و جدل بین سادات حسینی به نمایندگی حاجب التولیه و میرزای ناظر از بزرگان سادات رضوی و عریضه به حضرت والا و صدارت و درخواست اقدام به مخاطب نامهسادات حسینی و رضوی در کنه بست
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۶۵۲
موضوع اثر : درگیری زارعین و رعایای کنه بست
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان