نامه ای احتمالا به ملک التجار و استفسار امور املاک از وی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه ای احتمالا به ملک التجار پیرامون تذکرات اغلاط املائی در نامه های پیشین و استفسار امور املاک خراسان از وی
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۶۵۹
موضوع اثر : ملاحظه امور املاک خراسان
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان