نامه مستشارالملک پیرامون رسیدگی به امور املاک و رعیت قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه مستشارالملک به احتمالاً حاجی ملک التجار پیرامون رسیدگی به امور املاک و رعیت وی و مالیات اکلاک و اظهار ارادت و همراهی در امور مالیات و آسودگی مباشرین و رعیت
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۶۶۲
پدید آورندگان : مستشارالملک (پدیدآور)
موضوع اثر : رسیدگی به امور املاک و رعایا
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان