نامه ملک التجار پیرامون استدعای همکاری و همراهی از طرف صدراعظم قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه ملک التجار احتمالاً به حکمران خراسان پیرامون کدورت با صدراعظم ، دعوت وزیر از وی و استدعای همکاری و همراهی از طرف صدراعظم
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۶۶۳
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (پدیدآور)
موضوع اثر : استدعای همکاری و همراهی صدراعظم
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان