نامه پیرامون حواله مالیه و رفع توقیف املاک خراسان قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه پیرامون کمک وجه حواله مالیه در قبال رفع توقیف املاک خراسان و تقاضای وجه نقد در قبال گندم موجود جیم آباد و سنگ بست
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۶۶۵
موضوع اثر : درخواست وجه حواله مالیه و رفع توقیف املاک
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان