نامه از طهران با موضوع مودت و دوستی و افتخار خدمت درشرکت قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه از طهران با موضوع مدت و دوستی و افتخار خدمت و تقدیم ۱۰ ورقه قبض شرکت به عنوان سوغات
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۶۶۹
موضوع اثر : مودت و دوستی
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۱۶ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان