نامه حسین آقا ملک پیرامون موضوع شرکت عمومی راه آستارا و عدلیه و اقدامات حسینعلی میرزا قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

پیش نویس نامه پیرامون موضوع اختلاف شرکای شرکت عمومی راه آستارا / اعتراض به اقدامات حسینعلی میرزا در عدلیه، محکمه و دیوانخانه ، تشریح قراردادی که در حضور مشیرالدوله قلمی شده / حضور در عدلیه با دلیل شرعی و تقاضای تشکیل جلسه.
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۶۷۲
موضوع اثر : شرکا عمومی راه آستارا، اعتراض به اقدامات حسینعلی میرزا
رنگ : نخودی و کرم
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان