نامه حسین آقا ملک برای حل مسئله قریه طرق به کمیسیون منحله املاک خراسان قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه حسین آقا ملک به یکی از اعضای کمیسیون منحله املاک خراسان و آستان مقدسه برای حل مسئله قریه طرق / یک برگ دعوتنامه برای حضور در دارالایاله در تاریخ ۳۰ اسد [مرداد] ۱۳۰۰
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۶۷۳
پدید آورندگان : حسین آقا ملک (پدیدآور)
موضوع اثر : املاک آستان مقدسه
تاریخ خلق : ۳۰ مرداد ۱۳۰۰ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم و نخودی
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان