نامه ملک التجار به عبدالله متولی پیرامون مجلس مشهدو املاک خراسان قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه محمدکاظم ملک التجار به عبدالله متولی پیرامون ضرورت انعقاد مجلس در مشهد نسبت به تبری/ رابطه با آصف الدوله و رکن الدوله ملکیت املاک بویژه محمودآباد و واگذاری اختیارات عقد پسرش حسین آقا ملک در مشهد به عهده عبدالله متولی ،
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۶۷۴
موضوع اثر : انعقاد مجلس مشهد/ آصف الدوله / املاک خراسان / شوکة الدوله
تاریخ خلق : ۱۳۲۵ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم و سبز
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان