یادداشت ملک التجار به حسین آقا ملک در زیر تلگراف به معاون الایاله قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یادداشت حاجی محمدکاظم ملک التجار به فرزندش حسین آقا ملک در زیر تلگراف به معاون الایاله پیرامون حسن اعتماد به معاون الایاله
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۶۷۵
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (پدیدآور)
موضوع اثر : قضیه معاون الایاله
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : تهران, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان