نامه ای با موضوع رسیدگی به حفر چاه در اراضی آستانه مبارکه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه ای با موضوع رسیدگی به حفر چاههای حسن آباد که راپورت شده که در اراضی آستانه مبارکه و تقاضای رسیدگی به اینگونه تظلمات حقوقی و عمومی در عدلیه
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۶۷۹
موضوع اثر : رسیدگی به راپورتی مبنی بر حفر چاه در اراضی آستانه مبارکه
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان