نامه با موضوع اجاره املاک آستان قدس رضوی به وکالت نجدالسلطنه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه با موضوع اجاره املاک آستان مقدسه به وکالت نجدالسلطنه و حاجی قائم مقام.
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۶۸۴
موضوع اثر : اجاره املاک آستان قدس به وکالت نجدالسلطنه
رنگ : نخودی و سبز مغز پسته ای
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان