نامه مأمور نظمیه مشهد پیرامون اعتراض حسین ملک به حفر قنات در املاکش قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه مأمور نظمیه مشهد به محمد صاحبکار سمنگان پیرامون اعتراض حسین ملک به حفر قنات در ربتط خاکستری و توصیه به توقف و ۳ برگ گزارش و گواهی نامه مقنی ها برای اعلام تصدیق قنات و رسیدگی به قضیه به دستور کمیسری تربت جام
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۶۸۵
پدید آورندگان : مأمور اداره نظمیه مشهد، مسعودالحسینی (پدیدآور)
موضوع اثر : اعتراض به حفر قنات در املاک حسین آقا ملک
تاریخ خلق : ۲۵ شعبان ۱۳۲۵ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم و سبز
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان