نامه عبدالله بهبهانی به انجمن ایالتی خراسان پیرامون رفع توقیف املاک ملک التجار قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه عبدالله متولی بهبهانی به اعضای انجمن ایالتی خراسان پیرامون رفع توقیف املاک و علاقجات محمدکاظم ملک التجار
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۶۸۷
پدید آورندگان : عبدالله متولی بهبهانی (پدیدآور)
موضوع اثر : رفع توقیف املاک ملک التجار
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان