چند برگ نظم و نثر ادبی: قصیده، سفرنامه، نامه و شعری از کاظم ملک التجار قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یک برگ شعر از محمدکاظم ملک التجار در پاسخ به فرزندش حسن آقا ملک/ یک برگ شعر در وصف آصف الدوله بدون نام شاعر/ یک برگ نامه در رابطه با سفر با واپور / قصیده در مدح حضرت قائم
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۶۹۰
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (پدیدآور)
موضوع اثر : شعر فارسی/ شعر در وصف آصف الدوله
رنگ : کرم و نخودی
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان