عقدنامه میر احمد تاجر دوانی و بی بی با مهریه ۴۰۰ تومان ۱۳۳۹ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

عقدنامه میر احمد تاجر دوانی و بی بی با مهریه ۴۰۰ تومان شامل طلا، چادر، آینه، طاقه دوزی، طاقه زری، طاقه بنارسی سبز ۱۳۳۹ق
شماره اموال : ۱۳۹۸.۳۱.۰۵۷۵۳
موضوع اثر : عقدنامه
تاریخ خلق : ۱۲ رجب ۱۳۳۹ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۴ سانتیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
برچسب‌ها : طلا, قاجاریه, عقدنامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان