مبایعه زمین واقع در محله سنجه بوشهر میان اقابابا و احمد دوانی ۱۳۲۴ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مبایعه نامه میان آقابابا و حاج میراحمد دوانی درباره کل زمین ملکی واقع در سنجه دروازه بوشهر به مبلغ ۶۰ تومان ۱۳۲۴ق
شماره اموال : ۱۳۹۸.۳۱.۰۵۷۵۹
موضوع اثر : مبایعه نامه
تاریخ خلق : ۱۵ ذیحجه ۱۳۲۴ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۳ سانتیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر)
واقف : نسرین دستغیب
برچسب‌ها : قاجاریه, مبایعه نامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان