تقسیم نامه زمینی در محله سنجه بوشهر میان احمد دوانی و شهربانو بیگم ۱۲۹۶ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تقسیم نامه قطعه زمینی واقع در محله سنجه بوشهر میان حاج احمد دوانی با شهربانو بیگم دختر سید رضا در ۱۲۹۶ق
شماره اموال : ۱۳۹۸.۳۱.۰۵۷۶۰
موضوع اثر : تقسیم نامه
تاریخ خلق : ۷ شعبان ۱۲۹۶ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۲ سانتیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : نسرین دستغیب
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان