مبایعه دو دستگاه خانه در بندر بوشهر میان عبدالرضا و احمد دوانی ۱۳۱۳۱۱ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مبایعه نامه دو دستگاه خانه ملکی واقع در بندر بوشهر میان عبدالرضا و حاج احمد دوانی در ۱۳۱۱ق
شماره اموال : ۱۳۹۸.۳۱.۰۵۷۶۱
موضوع اثر : مبایعه نامه
تاریخ خلق : ۱۱ شعبان ۱۳۱۱ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۰ سانتیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر)
واقف : نسرین دستغیب
برچسب‌ها : قاجاریه, مبایعه نامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان