مبایعه یک خانه در بندر بوشهر میان احمد و حاج حسین دوانی ۱۳۲۶ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مبایعه یک دستگاه خانه واقع در محله سنجه دروازه بوشهر میان احمد و حسین دوانی به مبلغ هزار تومان ۱۳۲۶ق
شماره اموال : ۱۳۹۸.۳۱.۰۵۷۶۲
موضوع اثر : مبایعه نامه
تاریخ خلق : جمادی‌الاول ۱۳۲۶ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۴ سانتیمتر)
واقف : نسرین دستغیب
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان