مبایعه دکانی در بازار اسکله بوشهر میان سیدابراهیم و میراحمد دوانی در ۱۳۰۰ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مبایعه نامه میان حاج سیدابراهیم و میراحمد دوانی درباره یک باب دکان واقع در بازار اسکله بوشهر به مبلغ ۴۰ تومان ۱۳۰۰ق
شماره اموال : ۱۳۹۸.۳۱.۰۵۷۶۳
موضوع اثر : مبایعه نامه
تاریخ خلق : ۵ ذیحجه ۱۳۰۰ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۹ سانتیمتر) عرض (۲۴ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : نسرین دستغیب
برچسب‌ها : قاجاریه, مبایعه نامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان