مبایعه زمین در سنجه بوشهر میان احمد دوانی و خدیجه و زهرا خانم ۱۲۹۶ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مبایعه یک قطعه زمین واقع در محله سنجه بوشهر میان احمد دوانی و خدیجه و زهرا خانم به مبلغ ۷۰ تومان ۱۲۹۶ق
شماره اموال : ۱۳۹۸.۳۱.۰۵۷۶۴
موضوع اثر : مبایعه نامه
تاریخ خلق : ۲۶ جمادی‌الثانی ۱۲۹۶ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۸ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۲۵ سانتیمتر)
واقف : نسرین دستغیب
برچسب‌ها : قاجاریه, مبایعه نامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان