مبایعه دو ثلث مشاع زمین در محله سنجه میان زهرا و خدیجه و میراحمد ۱۲۹۶ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مبایعه دو ثلث مشاع زمین واقع در محله سنجه بوشهر میان زهرا و خدیجه با میراحمد دوانی ۱۲۹۶ق
شماره اموال : ۱۳۹۸.۳۱.۰۵۷۶۵
موضوع اثر : مبایعه نامه
تاریخ خلق : ۲۶ جمادی‌الثانی ۱۲۹۶ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۴۰ سانتیمتر) عرض (۲۹ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : نسرین دستغیب
برچسب‌ها : قاجاریه, مبایعه نامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان