مبایعه یک دستگاه عمارت و طویله میان بی بی خانم و زمان خانم ۱۳۴۵ق پهلوی

نظر شما:

مبایعه نامه میان بی بی خانم و خانم زمان درباب یک دستگاه عمارت و طویله واقع در بهمئی بندر بوشهر به مبلغ هزار تومان ۱۳۴۵ق
شماره اموال : ۱۳۹۸.۳۱.۰۵۷۶۶
موضوع اثر : مبایعه نامه
تاریخ خلق : ۴ ربیع‌الثانی ۱۳۴۵ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
واقف : نسرین دستغیب
برچسب‌ها : مبایعه نامه
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان