سجل میرزا علی اکبر دوانی ۱۳۰۷ش پهلوی

نظر شما:

سجل میرزا علی اکب دوانی فرزند احمد بوشهر ۱۳۰۷ش
شماره اموال : ۱۳۹۸.۳۱.۰۵۷۷۵
موضوع اثر : شناسنامه، سجل
تاریخ خلق : ۳۱ مرداد ۱۳۰۷ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۱۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۹ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : نسرین دستغیب
برچسب‌ها : عکس
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان