پاسپورت میرزا علی اکبر دوانی ۱۳۱۳ش پهلوی

نظر شما:

پاسپورت میرزا علی اکبر دوانی تاجر بوشهر ۱۳۱۳ش
شماره اموال : ۱۳۹۸.۳۱.۰۵۷۷۸
موضوع اثر : تذکره(پاسپورت، گذرنامه)
تاریخ خلق : از ۱۳۱۳ شمسی (قرن ۱۴) تا
رنگ : سبز
ابعاد : طول (۱۴ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر)
واقف : نسرین دستغیب
برچسب‌ها : تذکره, عکس
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان