فرمان احمدشاه درانی در مرخص کردن ملازمانی که شغل دهقانی داشتند و جایگزین کردن آنان ۱۱۶۷ ق. افشاریه

نظر شما:

فرمان احمد شاه درانی : به حاکم هرات میرزا محمد فاضل در مرخص کردن ۵۰ نفر از ملازمان قلعه که شغل دهقانی دارند وجایگزینی ۵۰ تن از جوانان ایلات بجای آنها (ذیقعده ۱۱۶۷ق)
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۱.۰۵۷۸۶
پدید آورندگان : احمدشاه درانی (صادرکننده)
موضوع اثر : مرخص کردن ملازمان
تاریخ خلق : ۲۲ ذیقعده ۱۱۶۷ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۵۵ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۴۵ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
نمایشگاه‌ها : نمایشگاه اسناد وفرامین موزه ملک
منابع :
  • مرتضوی قصاب سرایی ، مرضیه ، چند فرمان در کتابخانه وموزه ملی ملک ، - ، - ، - ، ۱۳۸۸ ، از صفحه ۸۰۷ تا صفحه ۸۱۳
دوره تاریخی افشاریه روی بر خط زمان