فرمان شاه سلطان حسین درباره پرداخت وجوهات نقدی وجنسی به میرمحمد باقرموسوی بابت وظیفه سنوات (محرم۱۱۲۹ق) صفویه

نظر شما:

فرمان شاه سلطان حسین : پرداخت وجوهات نقدی وجنسی به میرمحمد باقرموسوی بابت وظیفه سنوات (محرم۱۱۲۹ق)
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۱.۰۵۸۰۴
پدید آورندگان : شاه سلطان حسین (صادرکننده)
موضوع اثر : پرداخت وجوهات
تاریخ خلق : محرم ۱۱۲۹ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۴۳ سانتیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر)
اهداکننده : مرحوم عزت-ملک ملک (سودآور)
نمایشگاه‌ها : یاد باد آن روزگاران
برچسب‌ها : صفویه, فرمان
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان