فرمان آقا محمد خان قاجار در اعطای تیول قریه مزدیانکلا به اشرف خان دماوندی ۱۱۹۹ ق. زندیه

نظر شما:

فرمان آقا محمد خان قاجار : اعطای تیول ابدی قریه مزدیانکلا از بلوکات لال آباد بارفروش به اشرف خان دماوندی (شعبان المعظم ۱۱۹۹ق)
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۱.۰۵۸۰۹
پدید آورندگان : آغا محمدخان قاجار (صادرکننده)
موضوع اثر : اعطای تیول
تاریخ خلق : ۵ شعبان ۱۱۹۹ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۸ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۲۸ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
نمایشگاه‌ها : نمایشگاه اسناد وفرامین موزه ملک
منابع :
  • مرتضوی قصاب سرایی ، مرضیه ، چند فرمان در کتابخانه وموزه ملی ملک ، - ، - ، - ، ۱۳۸۸ ، از صفحه ۸۰۷ تا صفحه ۸۳۱
برچسب‌ها : زندیه, فرمان
دوره تاریخی زندیه روی بر خط زمان