فرمان آقا محمد خان قاجار درباره اعطای تیول ابسرد دماوند به اشرف خان دماوندی ۱۲۰۱ ق. زندیه

نظر شما:

فرمان آقا محمد خان قاجار : اعطای تیول قریه آبسرد و مزارع متصله آن به اشرف خان دماوندی و معافیت آنجا از حوالجات دیوانی (صفرالمظفر ۱۲۰۱ق)
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۱.۰۵۸۱۰
پدید آورندگان : آغامحمد خان قاجار (صادرکننده)
موضوع اثر : اعطای تیول
تاریخ خلق : ۱۴ صفر ۱۲۰۱ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۴۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۲۹ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
نمایشگاه‌ها : نمایشگاه اسناد وفرامین موزه ملک
منابع :
  • مرتضوی قصاب سرایی ، مرضیه ، چند فرمان در کتابخانه وموزه ملی ملک ، - ، - ، - ، ۱۳۸۸ ، از صفحه ۸۰۷ تا صفحه ۸۳۱
برچسب‌ها : زندیه, فرمان, ​آهار, فرمان
دوره تاریخی زندیه روی بر خط زمان