فرمان شاه صفی اول در اعطای سیورغال محال دماوند ورسوم داروغگی به میرشاهمیر مین باشی وتأکید برعدم تغییر وتبدیل در آنجا از سوی مستوفیان عظام ۱۰۳۸ ق صفویه

نظر شما:

فرمان شاه صفی اول : اعطای محال دماوند ورسوم داروغگی آن به سیورغال ابدی میرشاهمیر مین باشی وتأکید برعدم تغییر وتبدیل در آنجا از سوی مستوفیان عظام به تاریخ ۱۰۳۸ قمری
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۱.۰۵۸۱۷
پدید آورندگان : شاه صفی اول (صادرکننده)
موضوع اثر : اعطای سیورغال
تاریخ خلق : ۱۰۳۸ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ، دست ساز آهار مهره روشن،
ابعاد : طول (۲۹ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۲۹ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
نمایشگاه‌ها : نمایشگاه اسناد وفرامین موزه ملک
منابع :
  • مرتضوی قصاب سرایی ، مرضیه ، چند فرمان در کتابخانه وموزه ملی ملک ، - ، - ، - ، ۱۳۸۸ ، از صفحه ۸۰۷ تا صفحه ۸۳۱
برچسب‌ها : صفویه, فرمان, کاغذ, مهر, فرمان
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان