فرمان شاه سلطان حسین دریافت کسری بلوکات لواسان از میرزا محمد امام ویردی بیک ورستم بیک مین باشیان لواسانی به منظور بکارگیری جوانان وتفنگچیان کار آمد ۱۱۳۰ق صفویه

نظر شما:

فرمان شاه سلطان حسین : دریافت کسری بلوکات لواسان از میرزا محمد امام ویردی بیک ورستم بیک مین باشیان لواسانی به منظور بکارگیری جوانان وتفنگچیان کار آمد (ربیع الثانی ۱۱۳۰ق)
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۱.۰۵۸۱۹
پدید آورندگان : شاه سلطان حسین (صادرکننده)
موضوع اثر : مالی
تاریخ خلق : ربیع‌الثانی ۱۱۳۰ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : کرم
تکنیک : دستنویس، دست ساز ختایی آهار مهره،
ابعاد : طول (۳۶ سانتیمتر) عرض (۳۰ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
نمایشگاه‌ها : نمایشگاه اسناد وفرامین موزه ملک
منابع :
  • مرتضوی قصاب سرایی ، مرضیه ، چند فرمان در کتابخانه وموزه ملی ملک ، - ، - ، - ، ۱۳۸۸ ، از صفحه ۸۰۷ تا صفحه ۸۳۱
  • مرتضوی قصاب سرایی ، مرض ، بررسی مهرها وطغرای فرمانهای صفوی در موزه ملک ، - ، - ، - ، ۱۳۸۷ ، از صفحه ۱۳ تا صفحه ۲۱
برچسب‌ها : صفویه, فرمان, فرمان
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان