فرمان شاه عباس اول : مورد عنایت قراردادن میرمیران ملک دماوند و دستور آمدن وی به موکب اردوی همایونی به منظور ملاطفت نامبرده ۹۹۵ق صفویه

نظر شما:

فرمان شاه عباس اول : مورد عنایت قراردادن میرمیران ملک دماوند و دستور آمدن وی به موکب اردوی همایونی به منظور ملاطفت نامبرده (رجب المرجب ۹۹۵ق)
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۱.۰۵۸۲۳
پدید آورندگان : شاه عباس اول (صادرکننده)
موضوع اثر : مورد عنایت قرار دادن
تاریخ خلق : رجب ۹۹۵ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۷ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۲۹ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
نمایشگاه‌ها : نمایشگاه اسناد وفرامین موزه ملک
منابع :
  • مرتضوی قصاب سرایی ، مرضیه ، چند فرمان در کتابخانه وموزه ملی ملک ، - ، - ، - ، ۱۳۸۸ ، از صفحه ۸۰۷ تا صفحه ۸۳۱
  • مرتضوی قصاب سرایی ، مرضیه ، بررسی مهرها وطغرای فرمانهای صفوی در موزه ملک ، - ، - ، - ، ۱۳۸۷ ، از صفحه ۱۳ تا صفحه ۲۱
برچسب‌ها : فرمان, صفویه, فرمان
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان