وقفنامه املاک انتقالی آقا شیر محمد بیگ به محمد حسن بهبهانی با تولیت میرزا زین العابدین امام جمعه ۱۲۹۵ قمری قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

وقفنامه املاک انتقالی آقا شیر محمد بیگ به محمد حسن بهبهانی با تولیت میرزا زین العابدین امام جمعه ب به تاریخ ۱۲۹۵ قمری
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۱.۰۵۸۳۴
موضوع اثر : وقف املاک در سنگلج تهران
تاریخ خلق : ۱۳ شوال ۱۲۹۵ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : سفید
ابعاد : طول (۵۸ سانتیمتر) عرض (۴۶ سانتیمتر)
اهداکننده : دکتر حجت زاد
نمایشگاه‌ها : منتخب آثار اهدایی آقای علی حجت زاد
منابع :
  • مرتضوی قصاب سرایی ، مرضیه ، وقفنامه ای مربوط به محله سنگلج تهران ، - ، - ، - ، ۱۳۹۲ ، از صفحه ۱۴۹ تا صفحه ۱۶۰
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان