استشهادیه تعلق سه دانگ کاروانسرای دولت(امیر) به ملک التجار که در دست وراث امین الملک بود ۱۲۹۵ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

استشهادیه تعلق سه دانگ کاروانسرای دولت(امیر) به ملک التجار که در دست وراث پاشاخان امین الملک بود ۱۲۹۵ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۰۰۷
موضوع اثر : استهشادیه
تاریخ خلق : ۱۷ رجب ۱۲۹۵ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : کرم
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها :
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان