سواد حکم وزارت عدلیه درباره محکومیت سیدابراهیم لاریجانی در پرداخت طلب ملک التجار ۱۳۳۵ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

سواد حکم وزارت عدلیه درباره محکومیت سیدابراهیم لاریجانی در پرداخت طلب ملک التجار ۱۳۳۵ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۰۳۲
موضوع اثر : پرداخت طلب
تاریخ خلق : ۷ رجب ۱۳۳۵ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : عریضه, قاجاریه, تهران
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان