مصالحه یک دانگ قریه دایلار محال اهر میان منوچهر میرزا و مسیب قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه یک دانگ قریه دایلار محال اهر میان منوچهر میرزا و مسیب
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۰۳۴
موضوع اثر : مصالحه قریه
رنگ : کرم
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : مصالحه نامه, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان