مصالحه باغی در دربند و یک ساعت آب از رودخانه دربند و امامزاده قاسم میان ملک التجار و حسن خان دربندی ۱۳۰۳ ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه باغی در دربند و یک ساعت آب از رودخانه دربند و امامزاده قاسم میان محمدکاظم ملک التجار و حسن خان دربندی ۱۳۰۳ ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۰۴۱
موضوع اثر : مصالحه باغ و آب
تاریخ خلق : ۷ جمادی‌الثانی ۱۳۰۳ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
اهداکننده : فاطمه سوداور
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان