عریضه ملک التجار به اقا محمدصادق درباره تایید بدهی ورثه امین الملک به او ۱۲۹۵ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

عریضه ملک التجار به اقا محمدصادق درباره تایید بدهی ورثه امین الملک به او ۱۲۹۵ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۰۵۰
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (نویسنده)
موضوع اثر : تایید بدهی ورثه
تاریخ خلق : رجب ۱۲۹۵ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : کرم
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه, تهران, عریضه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان