مصالحه ۴۰ دقیقه از یکساعت آب دربند و گلابدره میان نصرت الدوله و رجبعلی امامزاده قاسمی ۱۲۸۸ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه ۴۰ دقیقه از یکساعت آب دربند و گلابدره میان نصرت الدوله و رجبعلی امامزاده قاسمی ۱۲۸۸ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۰۵۶
موضوع اثر : مصالحه آب
تاریخ خلق : ۱۶ ذیحجه ۱۲۸۸ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
اهداکننده : فاطمه سوداور
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان