مبایعه ۱۵/۵ ملک قریه برس میان رضابیگ و رستم بیگ با عباس و فرهاد و هاشم بیگ ۱۳۱۰ ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مبایعه ۱۵/۵ ملک قریه برس میان رضابیگ و رستم بیگ با عباس و فرهاد و هاشم بیگ ۱۳۱۰ ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۰۶۱
موضوع اثر : مباعه قریه برس
تاریخ خلق : از ۱۳۱۰ قمری (قرن ۱۴) تا نامعلوم
رنگ : نخودی
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : مبایعه نامه, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان